W minioną sobotę 16 września 2017 r. na stadionie miejskim w Ostrołęce odbyła się II edycja „Testu Coopera dla Wszystkich ”, mającego na celu: sprawdzenie poziomu kondycji fizycznej, popularyzację biegu jako najprostszej i najtańszej formy aktywności ruchowej, promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, a także integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk oraz aktywizacja całych rodzin.

Druga edycja ostrołęckiego Testu przyciągnęła jeszcze liczniejszą grupę uczestników. Łącznie pokonano 218 km 6 m, kobiety – 105 km 633 m, a mężczyźni 112 km 373 m. Średni pokonany dystans przez kobiety to 1732 m, a przez mężczyzn 2203 m. Najlepszy rezultat wśród kobiet uzyskała Magdalena Piątak z Ostrołęki UKS CLAN, od września uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie, która w ciągu 12 minut osiągnęła dystans 3100 m, ustanawiając nowy rekord w kategorii Kobiet. Drugi co do długości dystans pokonała Laura Kur z Ostrołęki, UKS CLAN/ II LO (2515m), a trzeci – Maja Sokołowska z Ostrołęki / SP1 (2426m). Najlepszym zawodnikiem był Pan Robert Wójtowicz z Ostrołęki, który w ciągu 12 minut pokonał 3310 m. Drugi rezultat uzyskał Arkadiusz Borkowski z Ostrołęki UKS 7 (3303m), a trzeci – Łukasz Demby z Ostrołęki (3024 m) UKS CLAN/ WAT Warszawa. Najmłodszą uczestniczką Testu była 3-letnia Lena Bożomańska, (dystans – 650m), a najstarszym uczestnikiem – Pan Edward Kozłowski z Łysych (dystans – 2490m). Najliczniejszą drużynę reprezentowała Szkoła Promocji Zdrowia, którą stanowili uczniowie z II i III LO w Ostrołęce (31 osób). Najliczniejsza drużyna/szkoła to II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce (29) przed SP10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (17 osób) , najliczniejsza drużyna/klub to UKS CLAN (17 osób) i najliczniejsza drużyna/rodzina to 6-osobowa rodzina Państwa Bożomańskich z Ostrołęki.
Ostatnią turę Testu Coopera zakończył „Bieg Solidarności”, w którym w kategorii kobiet zwyciężyła Pani Jolanta Nosek K 30-39 z Ostrołęki (2289 m) przed Julią Olbryś z Ostrołęki /SP5 K11 ( 2128 m) i Justyną Sokołowską z Ostrołęki K40-50 (1960 m), a w kategorii mężczyzn najdłuższy dystans pokonali: Wiktor Olbryś z Ostrołęki/ Gim KL. M13-15 (2870m), Fabian Trzciński z II LO /M17-19 (2800 m) oraz Bartosz Gumkowski z Ostrołęki / SP10 M 11 w Ostrołęce (2670m).
Zwycięzcy w kategoriach wiekowych: Dziewczęta 8 lat – Olga Nosek 1976m, Dziewczęta 9 lat – Zuzanna Korsak – 2120 m, Dziewczęta 10 lat –Alicja Bożomańska 1886m, Dziewczęta 11 lat Maja Sokołowska 2426m, Dziewczęta 12 lat, Łucja Kaliszewska 2297m, Dziewczęta 13-14 lat – Julia Bożomańska 2330m, Dziewczęta 15-16 lat Anna Tyc 2314m, Kobiety 17-19 lat Magdalena Piątak 3100m, Kobiety 30-39 lat Małgorzata Tworkowska 2420m, Kobiety 40-49 lat Elżbieta Bożomańska 2267m, Kobiety 50+ lat Halina Pierzchała 1922m, Chłopcy 8 lat Emil Pawlak 2515m,Chłopcy – 11 lat Bartosz Gumkowski 2725m, Chłopcy – 12 lat Michał Korsak 2515m, Chłopcy 13-14 lat Wiktor Olbryś 2992m, Chłopcy 15-16 lat Jakub Rostkowski 2525, Mężczyźni 17-19 lat Adrian Siwek 2870m, Mężczyźni 18-19 lat Dominik Golon 2000m, Mężczyźni 20-29 lat Arkadiusz Borkowski 3303m, Mężczyźni 30-39 lat Jarosław Kajko 3005m,Mężczyźni 40-49 lat Robert Wójtowicz 3310m, Mężczyźni 50+ lat Mirosław Wilkowski 3170m . W Teście Coopera wystartował po raz kolejny Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, Pan Jerzy Grabowski, który w ciągu 12 minut pokonał dystans 2032m, poprawiając swój wynik z ubiegłego roku o 67m.

Wszystkim uczestnikom Testu wręczono certyfikaty z wynikiem testu oraz pamiątkowe numery startowe. Wyżej wymienieni zawodnicy oraz drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody, a zwycięzcy w kategoriach wiekowych – dyplomy i drobne upominki ufundowane przez naszych sponsorów i partnerów.
Wśród nich znalazły się: Miasto Ostrołęka – Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Janusz Kotowski, Wiceprezydent Grzegorz Płocha, Przewodniczący Rady Miasta w Ostrołęce Pan Jerzy Grabowski , Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Region Mazowsze, Oddział w Ostrołęce – Pan Aleksander Zawalich, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Psarskiego – Pan Wojciech Miazga i Pani Bogusława Rentflejsz wraz ze Szkołą Promocji Zdrowia w Ostrołęce, Panią Beatą Samorajską (zabezpieczenie medyczne), Miejski Zarząd Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce – Pan Robert Juchniewicz i Pan Pianka, Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce – Pan Dariusz Mierzejewski, Pan Mirosław Augustyniak, Radny Sejmiku woj. mazowieckiego, Pan Grzegorz Milewski – Radny Miasta Ostrołęki, Komisja Sportu i Turystyki, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe – Pan Artur Mirosław CHOJNICKI , Hurtownia papiernicza Wiesław Sacharski, Best –Office – Pan J. Jakubiak , B. Jakubiak, MZK Sp .z o.o, elektroniczne zapisy, media ostrołęckie, Dyrekcja II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce: Pan Wojciech Domański, Pani Agnieszka Wołosz, Pani Beata Kotowska, Pan Krzysztof Jankowski oraz Zarząd, trenerzy, zawodnicy i sympatycy UKS CLAN działającego przy II LO.
Sekretariat zawodów: wicedyrektor II LO Pani Agnieszka Wołosz – nauczyciele II LO – Pan Arkadiusz Szyszka, Pani Anna Chojnowska, Pan Grzegorz Zawrotny, zawodnicy UKS CLAN: Julia Bożomańska i Łukasz Demby.
Sędziowie: nauczyciele i trenerzy UKS CLAN; Konrad Giers – nauczyciel w-f I LO, Piotr Charkiewicz- nauczyciel w-f SP5 , Halina Pierzchała – nauczyciel w-f II LO, rodzice wspierający: Pan Grzegorz Korsak, zawodnicy UKS CLAN: Julia Bożomańska, Łukasz Demby, obsługa, pomiaru czasu – Pan Remigiusz Pierzchała, obsługa techniczna: MZOST i IT
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Ostrołęki – Pan Janusz Kotowski
Patronat indywidualny: Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki – Pan Jerzy Grabowski, Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i wychowania – Pan Aleksander Zawalich, Starosta Ostrołęcki – Pan Stanisław Kubeł.
Gratulujemy uczestnikom Testu. Dziękujemy partnerom i sponsorom, mediom ostrołęckim, wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji II edycji Testu Coopera w Ostrołęce.
Organizator: UKS CLAN działający przy II LO w Ostrołęce, realizujący swoje zadania w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Ostrołęki m.in. Test Coopera oraz w ramach realizacji dofinansowania programu „Klub” 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki.