XI Dolnośląski Test CooperaW XI Dolnośląskim Teście Coopera w Wrocławiu wystartowało aż 424 osoby i do pobicia rekordu z 12 maja 2012 r zabrało tylko (a może aż) 82 osoby. Test 15 maja po raz kolejny gościł na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35.

Warto odnotować że aż 2/3 uczestników stanowili studenci wrocławskich uczelni (285 osób – co stanowi 67% ogółu). Tytuł Lidera Najaktywniejszej Uczelni Wrocławskiej ponownie wygrał Uniwersytet Wrocławski, który od samego początku – 2011 r. bardzo mocno wspiera tą akcję. Tym razem Uniwersytet Wrocławski zmobilizował aż 190 studentów.

Kolejna XII edycja Dolnośląskiego Testu Coopera jest zaplanowana na 23 października 2016 r. Serdecznie zapraszamy.

Kilka informacji o XI Dolnośląskim Teście Coopera:

  • Ilość mężczyzn – 205 osób
  • Ilość kobiet – 219 osób

Łącznie – 424 osób

Łączny dystans -1 005 km
Średni dystans – 2,37 km

Najmłodszy uczestnik – 7 lat
Najstarszy uczestnik – 82 lat

Najdłuższy dystans – 4000 m (Paweł B. – 23 lata – student Politechniki Wrocławskiej)

Wyniki:

  • Bardzo dobrze – 123 osoby
  • Dobrze – 148 osób
  • Średnio – 94 osoby
  • Źle – 33 osoby
  • Bardzo źle – 26 osób

Wyniki Wrocław 15.05.2016